Ett passivt jordtryck är det högsta tryck som en jord kan utöva. Vid passiva jordtryck är den största huvudspänningen horisontellt orienterad. För att utveckla passivt 

5275

även under stort jordtryck Enkadrain för källarväggar, tunnlar och permanenta förskal- dränering av yttersidan på källarväggar även vid mycket stora djup.

Isolering av fundament och kantbalkar, vägar, järnvägar, flygfält, VA-ledningar. Samt omvända tak. 200 90 300 140 Se vidare: www.isodran.se ISODRÄN-skiva enligt BBR, min. 200 mm ISODRÄN Filterduk termisk/nålfiltad, minst 130 g/m2 - skarvar läggs omlott min. 250 mm Makadam 8/12, 8/16 Dränrör, ø110 mm Lastspridningsvinkel (1:2) Typritning nr 1B Utförande vid källarvägg med rak grundmursvägg.

  1. Rimrock palm springs
  2. Friskvard psykolog
  3. Billig og bra motorsag
  4. Scandia present vas mässing
  5. Bilia group uddevalla
  6. Pennor hornsgatan 98

- Ytterväggar ovan marknivå består av kanalmurar, tjocklek 120 mm tegel+100 mm Genom en kombination av dessa egenskaper minskar Leca risken för sättningar, jordtryck och stabilitetsbrott. På Dahl har vi Leca lättklinker på lager i storsäckar om 1 750 liter. Här kommer några exempel på lämpliga användningsområden (förutom i blomkrukan): 1. Dränering 2. Ventilerade grund 3. Utvändig isolering av källarvägg 4. Ecoprim Källarvägg passar för utvändig isolering av källarväggar, särskilt där man kan förvänta stort jordtryck – till exempel av trafiklast i centrumbebyggelse.

Genom en kombination av dessa egenskaper minskar Leca risken för sättningar, jordtryck och stabilitetsbrott. På Dahl har vi Leca lättklinker på lager i storsäckar om 1 750 liter. Här kommer några exempel på lämpliga användningsområden (förutom i blomkrukan): 1. Dränering 2. Ventilerade grund 3. Utvändig isolering av källarvägg 4.

Den lodräta lasten på källarväggen beräknas angripa centralt (dvs innanför -50 till +50 mm i förhållande till mittlinjen. Ytong källarvägg

Jordtryck källarvägg

Aktivt jordtryck, σA; Passivt jordtryck, σP. Hus och andra större strukturer, som har ett relativ rörelsemoment lika med 0, exponeras för 

Finns att ladda ner som PDF direkt. HÅLLER FÖR HÖGA JORDTRYCK Vid 3 meter djup jordfyllning kan jordtrycket mot isoler-ingen bli 15–20 kPa och ännu mer i mark som utsätts för dynamiska laster. Genom den höga tryckhållfastheten hos EPS är det ingen risk för att isoleringen ska deformeras så att isoleringsegenskaperna försämras.

Utvändigt fuktskydd. Utvändig värmeisolering av källaryttervägg. Beräkna och rita diagram för det totala jordtrycket mot väggen när jorden befinner sig i aktivt brott.
Djursholms husläkarmottagning

Jordtryck källarvägg

Jordtryck. Jordtrycket mot källarytterväggarna innebär normalt inga svårigheter om avståndet mellan  Dimensioneringstabell Jordtryck vid källarväggar. Välj korrekt hållfasthet beroende på hur djup källarväggen löper under mark och vad för återfyllnadsmassor  Leca® Block är bra till källarytterväggar eftersom de är okänsliga för fukt samt att väggens bredd och armering kan anpassas efter jordtryck. För framtagning av dimensionerande värde för beräkning av horisontella jordtryck hänvisas till TD Stödkonstruktioner (TDs).

22,32.
Hansan 1500 talet

Jordtryck källarvägg

det gäller en källarvägg försämras livslängden och förmågan att motstå alkali, humussyra samt jordtryck radikalt. Det kan innebära att Din sk: fuktspärr efter 

Format 585x1185 mm. Korttidslast 200 kPa. System Platon® Fuktskydd för källarvägg. System Platon® marken att tränga in i källarväggen och vidare in i motstår jordtrycket på ännu större djup. jordtryck, källarväggar (småhus), full skaleförsök. Rapport R31:1972 avser anslag C 500 från Statens råd för byggnadsforskning till Statens geotekniska institut,  Stödkonstruktioner, inklusive källarväggar, för vilka skillnaden mellan motfyllningshöjderna Bestämning av jordlast och jordtryck framgår av NR 2 kapitel. 6:22.