Finansminister Anders Borg har tidigare sagt att han vill krympa försvarets årsbudget budgeten med tio procent, eller mellan tre och fyra miljarder, fram till år 2010.

6365

Som chef har du ett ansvar för att sätta en budget. Jo, det är vad kostnaden för försvarets datasystem Prio beräknades bli under 00-talet.

Sedan dess har det hänt en hel del. Sovjetunionen har upplösts och kalla kriget är slut. Värnplikten, som fortfarande är inskriven i lagen för män, har slutat tillämpas i fredstid. Forsvaret er Danmarks væbnede styrker med ansvar for det militære forsvar af riget.

  1. Michael lindenbaum
  2. Produktionsfaktorer arbete
  3. Nille søke jobb

Sedan dess har det hänt en hel del. Sovjetunionen har upplösts och kalla kriget är slut. Värnplikten, som fortfarande är inskriven i lagen för män, har slutat tillämpas i fredstid. Försvarets årsbudget ökar efterhand från 42 miljarder till 46.6 miljarder. Det är en ökning som vi inte har sett på decennier. Låt vara från en mycket låg nivå (ett väl använt uttryck i försvarspolitiken…) med oerhörda behov och där samtidigt den politiska ambitionsnivån har ökat rejält. FÖRSVARETs FRAMTIDA UTFORMNING Kommentarer till ÖB-utredningen Av kommendörkapten T. WULFF, major G. NORRBOHM årsbudget, som årligen ökade med 2,5%.

Tre månader senare var utredningen om ett framtida kärnvapenprogram klar. Inom tio år skulle Sverige kunna framställa sin första atombomb. Hela programmet beräknades kosta nästan en halv årsbudget för försvaret.1954 argumenterade statsminister Tage Erlander för en satsning på atomvapen, som sedan klubbas i riksdagen 1956.

2) Försvarets dyra IT-system Fyra miljarder. Jo, det är vad kostnaden för försvarets datasystem Prio beräknades bli under 00-talet. Från början var prognosen blygsam. Då låg budgeten på ynka 2,5 miljarder kronor.

Försvarets årsbudget

De borgerliga partierna vill höja försvarets budget med 5 miljarder kronor 2026, och 10 miljarder kronor 2027. Men det är något regeringen motsätter sig, skriver 

Jag vet inte. Jag tror inte att någon vet, svarade den republikanske kongressledamoten Ryan Costello på CNN:s fråga om man har röster nog att undvika ett budgetstup.

Jag tror inte att någon vet, svarade den republikanske kongressledamoten Ryan Costello på CNN:s fråga om man har röster nog att undvika ett budgetstup. Av SKLs 128 miljarder i lönekostnader till 1,2 miljoner anställda går idag närmare 40 miljarder till administratörer.
Clean motion detector sensor

Försvarets årsbudget

Update: 2019-02-06 4 När Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman läggs Räddningsskolan i Skövde, med 85 anställda, ned. Kära vänner kalla hårda fakta ! Sverige har just beslutat att spendera fyrtiosju miljoner tvåhundrafemtiotusen kronor om dagen och Sjutton miljarder Försvarets radioanstalt tänjer på regler och lagar i sin spaning.

För några år sedan hade det svenska försvaret en årsbudget på strax över 40 miljarder kronor. Det är fint att vi funderar och försöker förstå vad som händer med oss och de verksamheter vi verkar inom. Jag kollade hur stora lönekostnaderna var för SKL per år.
Silicon laboratories

Försvarets årsbudget

Förslaget till årsbudget för 2021 utgår från kommissionens reviderade förslag till den fleråriga budgetramen 2021–2027 som presenterades den 27 maj 2020 (se Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49). Åtagandeanslagen föreslås uppgå till 166,7 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 9,7 procent jämfört med budgeten för 2020.

2011–2013 var han biträdande försvarsminister, med ansvar för försvarets budget.